k.ú.: 794368 - Žamberk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581259 - Žamberk NUTS5 CZ0534581259
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53153 - Žamberk

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 857 5319978
zahrada 1282 797865
ovoc. sad 51 59818
travní p. 1410 3972194
lesní poz les s budovou 1 62
lesní poz ostat.komunikace 1 51
lesní poz 240 3608876
vodní pl. nádrž umělá 1 2922
vodní pl. rybník 6 90954
vodní pl. tok přirozený 72 191247
vodní pl. tok umělý 2 1911
zast. pl. společný dvůr 34 7895
zast. pl. zbořeniště 72 39680
zast. pl. 2523 613654
ostat.pl. dráha 5 22527
ostat.pl. jiná plocha 1175 1047534
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 9 4883
ostat.pl. manipulační pl. 61 118925
ostat.pl. neplodná půda 1 314
ostat.pl. ost.dopravní pl. 24 15107
ostat.pl. ostat.komunikace 743 702581
ostat.pl. pohřeb. 4 25071
ostat.pl. silnice 25 98397
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 33736
ostat.pl. zeleň 167 132901
Celkem KN 8783 16909083
Par. DKM 8783 16909083
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 12
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 119
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 39
č.p. obchod 12
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 66
č.p. rod.dům 1175
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 8
č.p. výroba 16
č.p. zem.stav 4
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 78
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če garáž 434
bez čp/če jiná st. 177
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 33
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 9
bez čp/če tech.vyb 36
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 90
bez čp/če zem.stav 65
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 2398
byt.z. byt 1070
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 54
byt.z. j.nebyt 6
obč.z. byt 17
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 1151
LV 3225
spoluvlastník 5227

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.11.2005
DKM-KPÚ 10.11.2003 1:1000 29.01.2004 *) na části extravilánu
DKM-KPÚ 28.05.1998 1:1000 28.05.1998 *) na části extravilánu
Ins. A 1:1000 12.12.1949 10.11.2005
Ins. A 1:1000 12.12.1949 28.05.1998
Ins. A 1:1000 12.12.1949 29.01.2004
S-SK GS 1:2880 1840 12.12.1949


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 21.05.2019 19:19

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.