k.ú.: 794350 - Žalkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 589225 - Žalkovice NUTS5 CZ0721589225
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72032 - Chropyně

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 510 5534389
zahrada 259 224004
ovoc. sad 5 23379
travní p. 8 31677
lesní poz 6 13112
vodní pl. tok přirozený 1 27433
vodní pl. tok umělý 33 39754
vodní pl. zamokřená pl. 1 1482
zast. pl. společný dvůr 1 149
zast. pl. zbořeniště 3 881
zast. pl. 288 107643
ostat.pl. dráha 2 27349
ostat.pl. dálnice 2 70986
ostat.pl. jiná plocha 88 47370
ostat.pl. manipulační pl. 30 274830
ostat.pl. neplodná půda 6 102957
ostat.pl. ostat.komunikace 162 175381
ostat.pl. pohřeb. 1 2181
ostat.pl. silnice 75 95429
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 7941
ostat.pl. zeleň 5 4910
Celkem KN 1490 6813237
Par. DKM 1490 6813237
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 113
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 70
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 2
Celkem BUD 285
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 373
spoluvlastník 579

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.10.2006
S-SK ŠD 1:2500 1910 31.10.2006
S-SK ŠS 1:2880 1830 04.02.1910


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 05.12.2019 18:09

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.