k.ú.: 794350 - Žalkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 589225 - Žalkovice NUTS5 CZ0721589225
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72032 - Chropyně

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 454 5519451
zahrada 226 236654
ovoc. sad 6 33194
travní p. mez, stráň 2 4735
travní p. 5 216978
lesní poz 6 13112
vodní pl. tok přirozený 1 27433
vodní pl. tok umělý 31 39755
vodní pl. zamokřená pl. 1 1482
zast. pl. společný dvůr 1 149
zast. pl. zbořeniště 1 300
zast. pl. 296 112776
ostat.pl. dráha 2 57547
ostat.pl. dálnice 2 71488
ostat.pl. jiná plocha 67 35964
ostat.pl. manipulační pl. 10 41139
ostat.pl. mez, stráň 5 96717
ostat.pl. ostat.komunikace 128 186724
ostat.pl. pohřeb. 1 2181
ostat.pl. silnice 42 89498
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7280
ostat.pl. zeleň 18 18680
Celkem KN 1306 6813237
Par. DKM 1306 6813237
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 183
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 2
Celkem BUD 291
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 377
spoluvlastník 583

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.10.2006
S-SK ŠD 1:2500 1910 31.10.2006
S-SK ŠS 1:2880 1830 04.02.1910


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 15.07.2020 04:21

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.