k.ú.: 794295 - Žáky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534641 - Žáky NUTS5 CZ0205534641
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 586 4653698
zahrada 259 187606
ovoc. sad 46 85863
travní p. 92 174422
lesní poz 3 83054
vodní pl. nádrž umělá 7 10147
vodní pl. rybník 1 4102
vodní pl. tok přirozený 41 6073
vodní pl. tok umělý 11 15936
zast. pl. společný dvůr 4 1056
zast. pl. zbořeniště 3 686
zast. pl. 232 134079
ostat.pl. dráha 1 80
ostat.pl. jiná plocha 56 38972
ostat.pl. manipulační pl. 16 25511
ostat.pl. neplodná půda 4 3078
ostat.pl. ostat.komunikace 165 130988
ostat.pl. silnice 5 78432
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 10672
ostat.pl. zeleň 5 15006
Celkem KN 1540 5659461
Par. KMD 1540 5659461
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 146
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 31
č.p. rod.rekr 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 232
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 374
spoluvlastník 569

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.11.2011
S-SK GS 1:2880 1838 02.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 16.07.2019 22:50

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.