k.ú.: 794295 - Žáky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534641 - Žáky NUTS5 CZ0205534641
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 587 4653726
zahrada 260 187462
ovoc. sad 48 85719
travní p. 92 174422
lesní poz 3 83054
vodní pl. nádrž umělá 7 10147
vodní pl. rybník 1 4102
vodní pl. tok přirozený 41 6073
vodní pl. tok umělý 11 15936
zast. pl. společný dvůr 4 1056
zast. pl. zbořeniště 3 686
zast. pl. 235 134344
ostat.pl. dráha 1 80
ostat.pl. jiná plocha 57 39032
ostat.pl. manipulační pl. 18 25511
ostat.pl. neplodná půda 4 3078
ostat.pl. ostat.komunikace 165 130928
ostat.pl. silnice 5 78432
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 10672
ostat.pl. zeleň 5 15006
Celkem KN 1550 5659466
Par. KMD 1550 5659466
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 139
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 40
č.p. rod.rekr 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 235
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 381
spoluvlastník 581

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.11.2011
S-SK GS 1:2880 1838 02.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 06.06.2020 07:26

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.