k.ú.: 794244 - Žacléř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579874 - Žacléř NUTS5 CZ0525579874
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52144 - Žacléř

Statistické údaje (stav ke dni: 29.03.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 71 960229
zahrada 446 278288
travní p. 423 941912
lesní poz les(ne hospodář) 31 2809219
lesní poz 44 1830993
vodní pl. nádrž umělá 5 4920
vodní pl. tok přirozený 11 19399
vodní pl. tok umělý 1 56
zast. pl. společný dvůr 19 9695
zast. pl. zbořeniště 23 7198
zast. pl. 1247 217288
ostat.pl. dráha 7 77548
ostat.pl. jiná plocha 339 246266
ostat.pl. manipulační pl. 38 49563
ostat.pl. neplodná půda 24 24883
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 89
ostat.pl. ostat.komunikace 222 344175
ostat.pl. pohřeb. 2 13723
ostat.pl. silnice 8 47618
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 66190
ostat.pl. zeleň 33 83411
Celkem KN 3009 8032663
Par. DKM 3009 8032663
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 194
č.p. byt.dům 65
č.p. jiná st. 14
č.p. les.hosp 4
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 19
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 116
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 17
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 562
bez čp/če jiná st. 154
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če prům.obj 10
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 19
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 1233
byt.z. byt 782
byt.z. dílna 6
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 2
Celkem JED 798
LV 1810
spoluvlastník 2827

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.05.2001
THM-V 1:1000 01.07.1971 01.05.2001
S-SK GS 1:2880 1841 01.07.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 09.04.2020 04:36

Aktuality

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.