k.ú.: 794244 - Žacléř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579874 - Žacléř NUTS5 CZ0525579874
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52144 - Žacléř

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 71 960229
zahrada 448 278244
travní p. 423 942245
lesní poz les(ne hospodář) 31 2809219
lesní poz 44 1830993
vodní pl. nádrž umělá 5 4920
vodní pl. tok přirozený 11 19399
vodní pl. tok umělý 1 56
zast. pl. společný dvůr 19 9695
zast. pl. zbořeniště 23 7198
zast. pl. 1244 216428
ostat.pl. dráha 7 77548
ostat.pl. jiná plocha 345 246837
ostat.pl. manipulační pl. 38 49563
ostat.pl. neplodná půda 24 24883
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 89
ostat.pl. ostat.komunikace 222 344175
ostat.pl. pohřeb. 2 13723
ostat.pl. silnice 8 47618
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 66190
ostat.pl. zeleň 33 83411
Celkem KN 3014 8032663
Par. DKM 3014 8032663
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 193
č.p. byt.dům 65
č.p. jiná st. 14
č.p. les.hosp 4
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 18
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 117
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 18
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 562
bez čp/če jiná st. 154
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 10
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 18
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 1232
byt.z. byt 782
byt.z. dílna 6
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 2
Celkem JED 798
LV 1810
spoluvlastník 2841

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.05.2001
THM-V 1:1000 01.07.1971 01.05.2001
S-SK GS 1:2880 1841 01.07.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 23.09.2020 22:22

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička