k.ú.: 794236 - Rýchory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579874 - Žacléř NUTS5 CZ0525579874
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52144 - Žacléř

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 1 3648
travní p. 92 936803
lesní poz 66 4238269
vodní pl. tok přirozený 2 6343
zast. pl. zbořeniště 1 256
zast. pl. 36 16080
ostat.pl. manipulační pl. 5 12356
ostat.pl. neplodná půda 56 47841
ostat.pl. ostat.komunikace 32 54165
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2895
Celkem KN 293 5318656
Par. DKM 293 5318656
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 1
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 27
č.e. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 36
LV 46
spoluvlastník 68

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.05.2000
S-SK GS 1:2880 1841 01.05.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 23.05.2019 13:29

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.