k.ú.: 794228 - Prkenný Důl - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579874 - Žacléř NUTS5 CZ0525579874
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52144 - Žacléř

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 274
zahrada 25 22940
travní p. 189 385966
lesní poz les s budovou 2 102
lesní poz les(ne hospodář) 7 265161
lesní poz 17 772569
vodní pl. nádrž umělá 1 11758
vodní pl. tok přirozený 18 13868
vodní pl. tok umělý 17 1187
zast. pl. zbořeniště 1 156
zast. pl. 102 14824
ostat.pl. jiná plocha 17 2249
ostat.pl. manipulační pl. 5 6523
ostat.pl. neplodná půda 61 42236
ostat.pl. ostat.komunikace 49 17725
ostat.pl. silnice 35 35406
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 4371
Celkem KN 556 1597315
Par. DKM 556 1597315
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 18
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 36
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 6
rozestav. 1
Celkem BUD 91
byt.z. byt 17
Celkem JED 17
LV 124
spoluvlastník 178

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.05.2000
S-SK GS 1:2880 1841 01.05.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 06.06.2020 03:59

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.