k.ú.: 794198 - Černá Voda u Žacléře - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579874 - Žacléř NUTS5 CZ0525579874
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52144 - Žacléř

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 158 2150511
zahrada 15 10649
travní p. 116 428913
lesní poz 4 25165
vodní pl. nádrž umělá 1 302
vodní pl. tok přirozený 14 7083
zast. pl. společný dvůr 2 1799
zast. pl. zbořeniště 7 4737
zast. pl. 39 14955
ostat.pl. jiná plocha 25 34521
ostat.pl. manipulační pl. 4 11636
ostat.pl. neplodná půda 44 79919
ostat.pl. ostat.komunikace 25 57040
ostat.pl. pohřeb. 1 1350
ostat.pl. zeleň 1 2600
Celkem KN 456 2831180
Par. DKM 456 2831180
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 9
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 39
LV 55
spoluvlastník 72

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.11.2001
THM-V 1:2000 01.01.1971 09.11.2001
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 06.06.2020 02:33

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.