k.ú.: 794180 - Bobr - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579874 - Žacléř NUTS5 CZ0525579874
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52144 - Žacléř

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 70 832484
zahrada 96 87425
travní p. 326 1042743
lesní poz 7 223255
vodní pl. nádrž umělá 2 1793
vodní pl. tok přirozený 20 13824
vodní pl. tok umělý 11 10542
zast. pl. zbořeniště 4 977
zast. pl. 152 41740
ostat.pl. jiná plocha 32 31238
ostat.pl. manipulační pl. 16 33014
ostat.pl. ostat.komunikace 52 60961
ostat.pl. pohřeb. 1 2731
Celkem KN 789 2382727
Par. DKM 789 2382727
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 100
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 149
obč.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 218
spoluvlastník 297

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.11.2001
THM-V 1:2000 01.04.1969 22.11.2001
S-SK GS 1:2880 1841 01.04.1969


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 05.06.2020 02:54

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.