k.ú.: 794180 - Bobr - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579874 - Žacléř NUTS5 CZ0525579874
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52144 - Žacléř

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 70 832608
zahrada 96 87425
travní p. 324 1042950
lesní poz 7 223255
vodní pl. nádrž umělá 2 1793
vodní pl. tok přirozený 20 13824
vodní pl. tok umělý 11 10542
zast. pl. zbořeniště 4 977
zast. pl. 151 41533
ostat.pl. jiná plocha 32 31238
ostat.pl. manipulační pl. 16 33014
ostat.pl. ostat.komunikace 52 60961
ostat.pl. pohřeb. 1 2607
Celkem KN 786 2382727
Par. DKM 786 2382727
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 100
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 148
obč.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 213
spoluvlastník 286

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.11.2001
THM-V 1:2000 01.04.1969 22.11.2001
S-SK GS 1:2880 1841 01.04.1969


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 16.07.2019 00:42

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.