k.ú.: 794171 - Žabovřesky nad Ohří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565938 - Žabovřesky nad Ohří NUTS5 CZ0423565938
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4211 - Roudnice nad Labem
Pověřený obecní úřad 42111 - Roudnice nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 677 3839123
chmelnice 63 209143
zahrada 89 61285
ovoc. sad 22 64694
travní p. 37 21695
lesní poz les(ne hospodář) 8 2135
lesní poz 171 176221
vodní pl. tok přirozený 28 100028
zast. pl. společný dvůr 1 1199
zast. pl. zbořeniště 2 976
zast. pl. 199 73315
ostat.pl. dráha 7 24978
ostat.pl. jiná plocha 117 96517
ostat.pl. manipulační pl. 8 3658
ostat.pl. neplodná půda 57 24432
ostat.pl. ostat.komunikace 94 56560
ostat.pl. silnice 3 21650
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 9475
ostat.pl. zeleň 6 36240
Celkem KN 1594 4823324
Par. DKM 1258 4583195
Par. KMD 336 240129
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 50
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 45
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
Celkem BUD 193
LV 246
spoluvlastník 322

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.06.2014
KMD 1:1000 26.06.2014
FÚO 1:5000 01.01.1979 26.06.2014 extravilán (intravilán 1:2880)
S-SK GS 1:2880 1843 26.06.2014 intravilán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 20.09.2020 23:16

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.