k.ú.: 794091 - Zvole u Zábřeha - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541478 - Zvole NUTS5 CZ0715541478
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 618 2518468
zahrada 368 274487
ovoc. sad 4 14878
travní p. 325 1467790
lesní poz 198 1334991
vodní pl. nádrž přírodní 2 6392
vodní pl. nádrž umělá 1 232
vodní pl. tok přirozený 27 106378
vodní pl. zamokřená pl. 1 14822
zast. pl. společný dvůr 15 4941
zast. pl. zbořeniště 11 2410
zast. pl. 398 129404
ostat.pl. dráha 9 69157
ostat.pl. jiná plocha 97 113760
ostat.pl. manipulační pl. 36 23463
ostat.pl. neplodná půda 96 144199
ostat.pl. ostat.komunikace 139 192707
ostat.pl. pohřeb. 1 5696
ostat.pl. silnice 39 101149
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 26646
ostat.pl. zeleň 7 12831
Celkem KN 2398 6564801
EN 1 238
PK 1 5042
Celkem ZE 2 5280
Par. DKM 1171 5791819
Par. KMD 1227 772982
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 268
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 379
byt.z. byt 10
obč.z. byt 2
Celkem JED 12
LV 520
spoluvlastník 685

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 04.05.2017
KMD 1:1000 17.05.2016
S-SK ŠS 1:2880 1884 04.05.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 18.08.2019 13:48

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.