k.ú.: 794082 - Zvole nad Pernštejnem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 597155 - Zvole NUTS5 CZ0635597155
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 578 6207787
zahrada 203 95510
travní p. 381 1019413
lesní poz les s budovou 2 945
lesní poz 110 1169920
vodní pl. nádrž umělá 14 22151
vodní pl. rybník 1 591
vodní pl. tok přirozený 32 33654
vodní pl. tok umělý 4 1354
zast. pl. zbořeniště 12 1282
zast. pl. 280 118306
ostat.pl. jiná plocha 59 53572
ostat.pl. manipulační pl. 70 73944
ostat.pl. neplodná půda 70 39304
ostat.pl. ostat.komunikace 228 155890
ostat.pl. pohřeb. 2 4335
ostat.pl. silnice 38 74831
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 10360
ostat.pl. zeleň 6 3548
Celkem KN 2097 9086697
Par. KMD 2097 9086697
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 96
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 34
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 4
č.e. ubyt.zař 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 51
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 265
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 261
spoluvlastník 358

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.07.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.07.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 06.06.2020 04:17

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.