k.ú.: 794082 - Zvole nad Pernštejnem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 597155 - Zvole NUTS5 CZ0635597155
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 577 6208140
zahrada 204 96493
travní p. 378 1021637
lesní poz les s budovou 2 945
lesní poz 109 1169920
vodní pl. nádrž umělá 13 20221
vodní pl. rybník 1 591
vodní pl. tok přirozený 32 33654
vodní pl. tok umělý 4 1354
zast. pl. zbořeniště 12 1282
zast. pl. 280 117831
ostat.pl. jiná plocha 54 52399
ostat.pl. manipulační pl. 70 73944
ostat.pl. neplodná půda 70 39304
ostat.pl. ostat.komunikace 229 155894
ostat.pl. pohřeb. 2 4335
ostat.pl. silnice 38 74831
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 10360
ostat.pl. zeleň 6 3548
Celkem KN 2088 9086683
Par. KMD 2088 9086683
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 94
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 34
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 4
č.e. ubyt.zař 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 51
rozestav. 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 263
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 260
spoluvlastník 356

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.07.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.07.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 21.05.2019 23:03

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.