k.ú.: 794074 - Olešínky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 597155 - Zvole NUTS5 CZ0635597155
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 352 1694624
zahrada 69 31634
ovoc. sad 1 3143
travní p. 462 858308
lesní poz les s budovou 3 62
lesní poz 204 563423
vodní pl. rybník 6 4783
vodní pl. tok přirozený 10 34649
vodní pl. tok umělý 22 2289
vodní pl. zamokřená pl. 1 1641
zast. pl. 74 33291
ostat.pl. jiná plocha 12 4594
ostat.pl. manipulační pl. 36 26307
ostat.pl. neplodná půda 87 42381
ostat.pl. ostat.komunikace 127 46083
ostat.pl. silnice 43 33728
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2300
ostat.pl. zeleň 2 603
Celkem KN 1512 3383843
Par. DKM 3 5069
Par. KMD 1509 3378774
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 10
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 28
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 69
LV 113
spoluvlastník 139

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.05.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 31.05.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 21.07.2019 17:25

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.