k.ú.: 794058 - Zvole u Prahy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539902 - Zvole NUTS5 CZ020A539902
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21053 - Jesenice (okres Praha-západ)

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 429 3071853
zahrada 842 624723
travní p. 19 24789
lesní poz les s budovou 12 337
lesní poz 115 2783712
vodní pl. rybník 2 18056
vodní pl. tok přirozený 6 1504
zast. pl. zbořeniště 1 149
zast. pl. 1073 160001
ostat.pl. dráha 2 11879
ostat.pl. jiná plocha 150 163543
ostat.pl. manipulační pl. 9 20471
ostat.pl. neplodná půda 16 27372
ostat.pl. ostat.komunikace 171 164392
ostat.pl. pohřeb. 2 6148
ostat.pl. silnice 13 77781
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 20404
ostat.pl. zeleň 123 86166
Celkem KN 2992 7263280
Par. KMD 2992 7263280
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 597
č.p. rod.rekr 136
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 45
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 83
bez čp/če jiná st. 126
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 7
Celkem BUD 1072
byt.z. byt 22
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 2
Celkem JED 25
LV 1137
spoluvlastník 1628

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.07.2016
S-SK GS 1:2880 1841 13.07.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 18.09.2020 11:00

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.