k.ú.: 794023 - Březová u Zvole - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 599735 - Březová-Oleško NUTS5 CZ020A599735
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21053 - Jesenice (okres Praha-západ)

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 64 683194
zahrada 548 522710
travní p. 50 268427
lesní poz les s budovou 28 1133
lesní poz 122 1560709
vodní pl. nádrž umělá 2 450
vodní pl. rybník 1 4925
vodní pl. tok přirozený 13 4520
zast. pl. zbořeniště 2 521
zast. pl. 652 69790
ostat.pl. dráha 1 15948
ostat.pl. jiná plocha 18 8378
ostat.pl. manipulační pl. 9 10975
ostat.pl. neplodná půda 18 24974
ostat.pl. ostat.komunikace 104 95866
ostat.pl. silnice 1 11618
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 12548
ostat.pl. zeleň 82 85674
Celkem KN 1727 3382360
Par. KMD 1727 3382360
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 231
č.p. rod.rekr 233
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 62
bez čp/če garáž 45
bez čp/če jiná st. 71
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 7
Celkem BUD 670
LV 685
spoluvlastník 856

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.11.2012
S-SK GS 1:2880 1841 14.11.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 20.05.2019 10:53

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.