k.ú.: 794023 - Březová u Zvole - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 599735 - Březová-Oleško NUTS5 CZ020A599735
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21053 - Jesenice (okres Praha-západ)

Statistické údaje (stav ke dni: 17.03.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 66 686929
zahrada 546 519240
travní p. 50 268439
lesní poz les s budovou 28 1133
lesní poz 122 1560709
vodní pl. nádrž umělá 2 450
vodní pl. rybník 1 4925
vodní pl. tok přirozený 13 4520
zast. pl. zbořeniště 2 521
zast. pl. 641 69485
ostat.pl. dráha 1 15948
ostat.pl. jiná plocha 18 8378
ostat.pl. manipulační pl. 9 10975
ostat.pl. neplodná půda 18 24974
ostat.pl. ostat.komunikace 104 95873
ostat.pl. silnice 1 11618
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 12569
ostat.pl. zeleň 82 85674
Celkem KN 1716 3382360
Par. KMD 1716 3382360
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 230
č.p. rod.rekr 232
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 63
bez čp/če garáž 43
bez čp/če jiná st. 66
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 7
Celkem BUD 661
LV 685
spoluvlastník 856

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.11.2012
S-SK GS 1:2880 1841 14.11.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 20.03.2019 00:37

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.

04.03.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat 20. a 21. března 2019.

27.02.2019
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".