k.ú.: 794015 - Zvířetice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 535427 - Bakov nad Jizerou NUTS5 CZ0207535427
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21153 - Mladá Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 164 2270190
zahrada 79 67756
ovoc. sad 6 22200
travní p. 207 681825
lesní poz 34 965928
vodní pl. nádrž přírodní 1 6545
vodní pl. nádrž umělá 1 349
vodní pl. rybník 7 54030
vodní pl. tok přirozený 5 46536
vodní pl. tok umělý 6 8197
zast. pl. zbořeniště 5 2979
zast. pl. 105 52313
ostat.pl. dráha 17 106283
ostat.pl. jiná plocha 33 18849
ostat.pl. manipulační pl. 27 14893
ostat.pl. neplodná půda 23 18336
ostat.pl. ostat.komunikace 68 75984
ostat.pl. silnice 7 46070
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2942
Celkem KN 796 4462205
Par. KMD 796 4462205
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 10
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 103
LV 223
spoluvlastník 1397

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.11.2011
S-SK GS 1:2880 1924 08.11.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 19.09.2020 05:38

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.