k.ú.: 793957 - Zvíkov nad Bystřicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569887 - Boharyně NUTS5 CZ0521569887
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52053 - Nechanice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 251 1920262
zahrada 61 59273
ovoc. sad 6 10745
travní p. 28 109633
lesní poz 12 183412
vodní pl. nádrž přírodní 2 12490
vodní pl. tok přirozený 6 10477
zast. pl. společný dvůr 2 899
zast. pl. 53 37808
ostat.pl. jiná plocha 18 5929
ostat.pl. manipulační pl. 5 2964
ostat.pl. neplodná půda 5 4694
ostat.pl. ostat.komunikace 42 76063
ostat.pl. pohřeb. 1 1403
ostat.pl. silnice 8 18971
ostat.pl. zeleň 4 756
Celkem KN 504 2455779
Par. KMD 504 2455779
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 5
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 52
LV 94
spoluvlastník 188

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.12.2010
S-SK GS 1:2880 1841 21.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 20.08.2019 09:50

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.