k.ú.: 793884 - Spytice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569712 - Vilémov NUTS5 CZ0631569712
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 408 1743930
zahrada 61 47694
ovoc. sad 3 16079
travní p. 53 138181
lesní poz 48 316316
vodní pl. nádrž umělá 3 3265
vodní pl. rybník 2 3190
vodní pl. tok přirozený 12 22347
zast. pl. společný dvůr 1 2110
zast. pl. zbořeniště 5 898
zast. pl. 64 33074
ostat.pl. jiná plocha 20 36494
ostat.pl. manipulační pl. 24 11222
ostat.pl. neplodná půda 15 32930
ostat.pl. ostat.komunikace 47 48131
ostat.pl. pohřeb. 1 219
ostat.pl. silnice 4 18086
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2933
ostat.pl. zeleň 2 448
Celkem KN 774 2477547
GP 11 143704
Celkem ZE 11 143704
Par. KMD 774 2477547
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 44
č.p. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 63
LV 97
spoluvlastník 127

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.08.2010
S-SK GS 1:2880 1838 31.07.2015 digitalizace KN parcel dokončena (stále bez parcel ZE původ GP)


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 20.08.2019 22:44

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.