k.ú.: 793884 - Spytice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569712 - Vilémov NUTS5 CZ0631569712
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 110 1518655
zahrada 60 47707
ovoc. sad 2 10444
travní p. 61 294968
lesní poz 51 332664
vodní pl. nádrž umělá 4 5372
vodní pl. rybník 1 2276
vodní pl. tok přirozený 13 18700
zast. pl. společný dvůr 1 2110
zast. pl. zbořeniště 5 898
zast. pl. 64 33074
ostat.pl. jiná plocha 47 84360
ostat.pl. manipulační pl. 22 10328
ostat.pl. neplodná půda 8 10584
ostat.pl. ostat.komunikace 42 79542
ostat.pl. silnice 3 21089
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2933
ostat.pl. zeleň 2 448
Celkem KN 497 2476152
Par. DKM 279 2046241
Par. KMD 218 429911
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 44
č.p. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 63
LV 97
spoluvlastník 124

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 01.04.2020 02.04.2020 *) KoPÚ na části kú
KMD 1:1000 26.08.2010
S-SK GS 1:2880 1838 31.07.2015 digitalizace KN parcel dokončena (stále bez parcel ZE původ GP)


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 22.09.2020 15:40

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička