k.ú.: 793833 - Zvěřínek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 534862 - Zvěřínek NUTS5 CZ0208534862
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21182 - Sadská

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 308 1481393
zahrada 97 43871
travní p. 17 19255
lesní poz 23 179564
vodní pl. tok přirozený 6 26749
vodní pl. tok umělý 34 28001
zast. pl. společný dvůr 7 3378
zast. pl. zbořeniště 1 36
zast. pl. 195 126241
ostat.pl. dráha 1 10272
ostat.pl. jiná plocha 25 10286
ostat.pl. manipulační pl. 17 62070
ostat.pl. neplodná půda 2 810
ostat.pl. ostat.komunikace 61 34564
ostat.pl. silnice 10 35476
ostat.pl. zeleň 3 36
Celkem KN 807 2062002
Par. KMD 807 2062002
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 72
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz pod 12
Celkem BUD 174
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 204
spoluvlastník 324

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.10.2013
S-SK GS 1:2880 1842 14.10.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 01.06.2020 19:17

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.