k.ú.: 793809 - Zvěrkovice u Moravských Budějovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591980 - Zvěrkovice NUTS5 CZ0634591980
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61062 - Moravské Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 944 6915140
zahrada 129 96781
travní p. 282 509435
lesní poz 30 135242
vodní pl. nádrž umělá 3 11826
vodní pl. rybník 3 113994
vodní pl. tok přirozený 3 105
vodní pl. tok umělý 146 25436
zast. pl. zbořeniště 5 1308
zast. pl. 145 70084
ostat.pl. jiná plocha 60 56689
ostat.pl. manipulační pl. 26 28805
ostat.pl. neplodná půda 70 81817
ostat.pl. ostat.komunikace 172 142778
ostat.pl. silnice 14 43870
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 430
ostat.pl. zeleň 1 51
Celkem KN 2034 8233791
Par. KMD 482 244731
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 79
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 39
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 141
LV 256
spoluvlastník 1361

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2017
KM-D 1:2000 10.05.2002
S-SK ŠS 1:2880 1824 10.05.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 29.09.2020 14:51

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička