k.ú.: 793787 - Zubří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 545252 - Zubří NUTS5 CZ0723545252
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7206 - Rožnov pod Radhoštěm
Pověřený obecní úřad 72061 - Rožnov pod Radhoštěm

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 2946
orná půda 1038 5031301
zahrada 1337 1154779
ovoc. sad 25 61720
travní p. mez, stráň 3 2154
travní p. 1803 4868037
lesní poz ostat.komunikace 15 36691
lesní poz 784 14400942
vodní pl. nádrž umělá 3 3304
vodní pl. rybník 7 93332
vodní pl. tok přirozený 107 274656
vodní pl. tok umělý 4 5703
vodní pl. zamokřená pl. 7 1559
zast. pl. 1871 422511
ostat.pl. dráha 5 55408
ostat.pl. jiná plocha 263 235455
ostat.pl. manipulační pl. 132 166776
ostat.pl. neplodná půda 973 683925
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 2063
ostat.pl. ostat.komunikace 677 555327
ostat.pl. pohřeb. 4 13004
ostat.pl. silnice 44 150502
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 47078
ostat.pl. zeleň 67 116281
Celkem KN 9185 28385454
Par. DKM 9185 28385454
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 232
č.p. byt.dům 46
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 11
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 28
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 1036
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 7
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 162
bez čp/če jiná st. 151
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 13
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 91
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 5
Celkem BUD 1855
byt.z. byt 368
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 378
LV 2469
spoluvlastník 3703

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.04.1997
ZMVM 1:2000 01.07.1988 03.04.1997
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.07.1988 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 06.12.2019 09:57

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.