k.ú.: 793728 - Zubrnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568384 - Zubrnice NUTS5 CZ0427568384
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42143 - Velké Březno

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 15 26413
zahrada 98 61193
travní p. 488 2782808
lesní poz 122 1380085
vodní pl. tok přirozený 17 35638
vodní pl. tok umělý 1 1318
zast. pl. společný dvůr 4 1702
zast. pl. zbořeniště 30 11532
zast. pl. 100 36024
ostat.pl. dráha 1 9481
ostat.pl. jiná plocha 122 152991
ostat.pl. manipulační pl. 37 40706
ostat.pl. neplodná půda 259 281886
ostat.pl. ostat.komunikace 109 132864
ostat.pl. pohřeb. 3 2513
ostat.pl. silnice 2 33869
ostat.pl. zeleň 1 226
Celkem KN 1409 4991249
Par. DKM 1409 4991249
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 9
č.p. rod.dům 12
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 89
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 116
spoluvlastník 167

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.07.2000
ZMVM 1:2000 01.12.1991 26.07.2000
S-SK GS 1:2880 1843 01.12.1991 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 06.06.2020 07:50

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.