k.ú.: 793647 - Nesměřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534633 - Zruč nad Sázavou NUTS5 CZ0205534633
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21123 - Zruč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 119 730045
zahrada 76 46112
travní p. 113 158721
lesní poz 21 777549
vodní pl. nádrž umělá 5 832616
vodní pl. tok přirozený 3 136805
zast. pl. společný dvůr 4 146
zast. pl. zbořeniště 12 2664
zast. pl. 116 123422
ostat.pl. jiná plocha 89 84422
ostat.pl. manipulační pl. 36 55932
ostat.pl. neplodná půda 10 4405
ostat.pl. ostat.komunikace 64 30576
ostat.pl. silnice 6 38777
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 488
ostat.pl. zeleň 5 744
Celkem KN 680 3023424
Par. KMD 680 3023424
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 3
vod.dílo plav.úč. 1
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 110
LV 129
spoluvlastník 189

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.03.2015
S-SK GS 1:2880 1824 30.03.2015 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 05.06.2020 15:08

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.