k.ú.: 793647 - Nesměřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534633 - Zruč nad Sázavou NUTS5 CZ0205534633
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21123 - Zruč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 120 730170
zahrada 76 46032
travní p. 105 151827
lesní poz 21 777549
vodní pl. nádrž umělá 5 832616
vodní pl. tok přirozený 3 136805
zast. pl. společný dvůr 4 146
zast. pl. zbořeniště 9 2297
zast. pl. 119 123789
ostat.pl. jiná plocha 93 91040
ostat.pl. manipulační pl. 37 56407
ostat.pl. neplodná půda 10 4405
ostat.pl. ostat.komunikace 62 30377
ostat.pl. silnice 6 38777
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 488
ostat.pl. zeleň 5 744
Celkem KN 676 3023469
Par. KMD 676 3023469
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo plav.úč. 1
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 113
LV 127
spoluvlastník 186

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.03.2015
S-SK GS 1:2880 1824 30.03.2015 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 24.07.2019 07:23

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.