k.ú.: 793400 - Znětínek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 597139 - Znětínek NUTS5 CZ0635597139
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 639 2312933
zahrada 100 42913
travní p. 267 358231
lesní poz les s budovou 1 89
lesní poz 152 1318741
vodní pl. nádrž umělá 5 3083
vodní pl. rybník 11 66316
vodní pl. tok přirozený 33 9793
vodní pl. tok umělý 43 11645
zast. pl. 116 45444
ostat.pl. jiná plocha 51 18946
ostat.pl. manipulační pl. 20 20867
ostat.pl. neplodná půda 2 1178
ostat.pl. ostat.komunikace 68 62140
ostat.pl. silnice 11 29084
Celkem KN 1519 4301403
Par. KMD 1519 4301403
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 60
č.p. zem.used 12
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 114
LV 130
spoluvlastník 174

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.07.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 03.07.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 20.08.2019 14:34

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.