k.ú.: 793353 - Zlosyň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535389 - Zlosyň NUTS5 CZ0206535389
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2111 - Kralupy nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 21111 - Kralupy nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 346 4265797
zahrada 148 64753
ovoc. sad 6 30160
travní p. 15 14375
lesní poz 40 1057627
vodní pl. nádrž umělá 2 2921
zast. pl. společný dvůr 10 9622
zast. pl. zbořeniště 3 1634
zast. pl. 272 81298
ostat.pl. jiná plocha 64 24245
ostat.pl. manipulační pl. 47 65994
ostat.pl. neplodná půda 32 17984
ostat.pl. ostat.komunikace 108 125453
ostat.pl. pohřeb. 1 5314
ostat.pl. silnice 21 97896
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 13376
ostat.pl. zeleň 13 1660
Celkem KN 1131 5880109
Par. KMD 1131 5880109
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 129
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 58
č.p. ubyt.zař 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 265
LV 309
spoluvlastník 461

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.08.2016
S-SK GS 1:2880 1840 24.08.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 20.08.2019 07:49

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.