k.ú.: 793329 - Vyšínek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 533114 - Zlonice NUTS5 CZ0203533114
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 3 3988
orná půda 100 1996964
zahrada 63 38306
travní p. 10 27478
lesní poz 5 49070
vodní pl. nádrž umělá 1 367
vodní pl. tok přirozený 1 474
zast. pl. zbořeniště 2 259
zast. pl. 82 42932
ostat.pl. jiná plocha 16 9902
ostat.pl. manipulační pl. 2 17883
ostat.pl. mez, stráň 4 5180
ostat.pl. neplodná půda 1 294
ostat.pl. ostat.komunikace 9 21319
ostat.pl. silnice 4 27750
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1013
ostat.pl. zamokřená pl. 3 2503
ostat.pl. zeleň 2 3137
Celkem KN 309 2248819
Par. KMD 309 2248819
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 49
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
Celkem BUD 82
LV 87
spoluvlastník 111

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.06.2009
S-SK GS 1:2880 1873 23.06.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 30.09.2020 18:46

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička