k.ú.: 793329 - Vyšínek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 533114 - Zlonice NUTS5 CZ0203533114
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 3 3998
orná půda 100 1996964
zahrada 62 38323
travní p. 10 27478
lesní poz 5 49070
vodní pl. nádrž umělá 1 367
vodní pl. tok přirozený 1 474
zast. pl. zbořeniště 2 259
zast. pl. 79 42905
ostat.pl. jiná plocha 15 9871
ostat.pl. manipulační pl. 2 17883
ostat.pl. mez, stráň 4 5180
ostat.pl. neplodná půda 1 294
ostat.pl. ostat.komunikace 9 21350
ostat.pl. silnice 4 27750
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1013
ostat.pl. zamokřená pl. 3 2503
ostat.pl. zeleň 2 3137
Celkem KN 304 2248819
Par. KMD 304 2248819
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 49
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
Celkem BUD 79
LV 87
spoluvlastník 111

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.06.2009
S-SK GS 1:2880 1873 23.06.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 20.07.2019 16:03

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.