k.ú.: 793248 - Zlechov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592862 - Zlechov NUTS5 CZ0722592862
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 40 4596
orná půda 3001 5161601
vinice 34 60830
zahrada 498 354700
ovoc. sad 9 14687
travní p. 26 70108
vodní pl. tok přirozený 12 37743
zast. pl. společný dvůr 6 481
zast. pl. zbořeniště 9 618
zast. pl. 746 237103
ostat.pl. jiná plocha 209 65528
ostat.pl. manipulační pl. 114 54345
ostat.pl. neplodná půda 66 30962
ostat.pl. ostat.komunikace 156 140105
ostat.pl. pohřeb. 1 7268
ostat.pl. silnice 112 211588
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 10187
ostat.pl. zeleň 26 53748
Celkem KN 5068 6516198
Par. DKM 5068 6516198
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 563
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 46
rozestav. 1
vod.dílo odkališ. 1
Celkem BUD 690
byt.z. byt 1
byt.z. j.nebyt 1
byt.z. rozest. 1
Celkem JED 3
LV 1312
spoluvlastník 1766

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.12.1998 KÚ Brno
S-SK ŠS 1:2880 1827 14.12.1998


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 11.08.2020 06:44

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.