k.ú.: 793213 - Hodkovice u Zlatníků - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539881 - Zlatníky-Hodkovice NUTS5 CZ020A539881
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21053 - Jesenice (okres Praha-západ)

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 149 2176976
zahrada 124 76858
ovoc. sad 3 20609
travní p. 8 18173
vodní pl. nádrž umělá 9 3112
vodní pl. tok přirozený 23 23303
vodní pl. tok umělý 2 1085
zast. pl. společný dvůr 2 1077
zast. pl. 217 87135
ostat.pl. dálnice 26 275407
ostat.pl. jiná plocha 95 148955
ostat.pl. manipulační pl. 20 26822
ostat.pl. neplodná půda 5 1741
ostat.pl. ostat.komunikace 68 63433
ostat.pl. silnice 12 22795
ostat.pl. zeleň 6 18119
Celkem KN 769 2965600
PK 280 1935223
Celkem ZE 280 1935223
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 56
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 4
č.p. rod.dům 53
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 33
Celkem BUD 186
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 227
spoluvlastník 444

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK GS 1:2880 1841 28.02.1824 1:2880,


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 21.05.2019 12:56

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.