k.ú.: 793213 - Hodkovice u Zlatníků - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284043013

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539881 - Zlatníky-Hodkovice NUTS5 CZ020A539881
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21053 - Jesenice (okres Praha-západ)

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 429 2169651
zahrada 124 76295
ovoc. sad 7 20641
travní p. 9 19203
vodní pl. nádrž umělá 11 3119
vodní pl. tok přirozený 63 23696
vodní pl. tok umělý 6 1093
zast. pl. společný dvůr 1 924
zast. pl. 225 87971
ostat.pl. dálnice 26 275407
ostat.pl. jiná plocha 113 151050
ostat.pl. manipulační pl. 22 32536
ostat.pl. neplodná půda 6 1741
ostat.pl. ostat.komunikace 80 65185
ostat.pl. silnice 12 23452
ostat.pl. zeleň 6 18119
Celkem KN 1140 2970083
Par. KMD 1140 2970083
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 9
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 5
č.p. rod.dům 103
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 34
Celkem BUD 194
byt.z. byt 8
obč.z. byt 2
Celkem JED 10
LV 239
spoluvlastník 552

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.07.2022
S-SK GS 1:2880 1841 13.07.2022 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 16.08.2022 05:19

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.