k.ú.: 793205 - Zlátenka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 598666 - Zlátenka NUTS5 CZ0633598666
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6109 - Pacov
Pověřený obecní úřad 61091 - Pacov

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 61 1226771
zahrada 32 16498
travní p. 70 553223
lesní poz 51 333300
vodní pl. rybník 2 3760
vodní pl. tok přirozený 1 3352
vodní pl. zamokřená pl. 1 134
zast. pl. společný dvůr 6 618
zast. pl. 37 16241
ostat.pl. dráha 1 12872
ostat.pl. jiná plocha 43 47086
ostat.pl. manipulační pl. 9 22910
ostat.pl. neplodná půda 13 27659
ostat.pl. ostat.komunikace 32 52250
ostat.pl. silnice 4 60727
Celkem KN 363 2377401
Par. DKM 363 2377401
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 36
LV 81
spoluvlastník 121

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.04.2003
DKM-KPÚ 10.03.2003 1:1000 10.03.2003 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1829 10.04.2003


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 30.09.2020 06:06

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička