k.ú.: 793191 - Zlaté Hory v Jeseníkách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 597996 - Zlaté Hory NUTS5 CZ0711597996
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71023 - Zlaté Hory

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 4 1421
orná půda 275 4128524
zahrada skleník-pařeniš. 2 387
zahrada 1060 666269
ovoc. sad 1 11029
travní p. 310 4646635
lesní poz ostat.komunikace 17 43998
lesní poz 224 18885168
vodní pl. nádrž přírodní 2 12759
vodní pl. nádrž umělá 17 224296
vodní pl. tok přirozený 65 226674
vodní pl. tok umělý 18 30276
vodní pl. zamokřená pl. 2 1057
zast. pl. společný dvůr 78 32757
zast. pl. zbořeniště 49 27162
zast. pl. 1286 413309
ostat.pl. dráha 3 49758
ostat.pl. jiná plocha 495 786279
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 1673
ostat.pl. manipulační pl. 81 749701
ostat.pl. neplodná půda 162 444593
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 802
ostat.pl. ostat.komunikace 250 516623
ostat.pl. pohřeb. 2 21237
ostat.pl. silnice 10 250721
ostat.pl. skládka 2 53518
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 42 136022
ostat.pl. zeleň 82 135559
Celkem KN 4541 32498207
Par. DKM 4541 32498207
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. byt.dům 134
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 41
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 495
č.p. rod.rekr 2
č.p. shromaž. 3
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 13
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 5
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 238
bez čp/če jiná st. 196
bez čp/če obchod 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 2
bez čp/če tech.vyb 18
bez čp/če ubyt.zař 15
bez čp/če výroba 18
bez čp/če zem.stav 34
rozestav. 3
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 1272
byt.z. byt 454
byt.z. dílna 8
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 52
obč.z. byt 18
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 538
LV 1468
spoluvlastník 2312

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 29.12.2000 extravilán
DKM 1:1000 25.09.1995 obnova novým mapováním
ZMVM 1:1000 01.11.1981 25.09.1995
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 19.07.2019 21:31

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.