k.ú.: 793167 - Rejvíz - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 597996 - Zlaté Hory NUTS5 CZ0711597996
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71023 - Zlaté Hory

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 9 39367
zahrada 50 33241
travní p. 191 1179741
lesní poz ostat.komunikace 1 10637
lesní poz 41 7388465
vodní pl. nádrž přírodní 2 3106
vodní pl. tok přirozený 8 28571
vodní pl. zamokřená pl. 4 323377
zast. pl. společný dvůr 1 638
zast. pl. zbořeniště 15 6960
zast. pl. 107 40352
ostat.pl. jiná plocha 16 10292
ostat.pl. manipulační pl. 2 769
ostat.pl. neplodná půda 1 396
ostat.pl. ostat.komunikace 46 29683
ostat.pl. pohřeb. 1 1408
ostat.pl. silnice 2 36055
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4871
ostat.pl. zeleň 6 5267
Celkem KN 506 9143196
Par. KMD 506 9143196
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 67
č.p. rod.rekr 6
č.p. ubyt.zař 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
rozestav. 2
Celkem BUD 106
byt.z. byt 1
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 2
LV 128
spoluvlastník 148

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.09.2013
KM-D 1:2000 06.10.2000 16.09.2013
S-SK ŠS 1:2880 1824 06.10.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 06.06.2020 07:07

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.