k.ú.: 793159 - Ondřejovice v Jeseníkách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 597996 - Zlaté Hory NUTS5 CZ0711597996
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71023 - Zlaté Hory

Statistické údaje (stav ke dni: 26.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 23 118480
zahrada 378 375548
travní p. dobývací prost. 2 9937
travní p. 214 4252978
lesní poz dobývací prost. 2 7011
lesní poz ostat.komunikace 26 38018
lesní poz 139 11841363
vodní pl. nádrž přírodní 1 298
vodní pl. nádrž umělá 7 15581
vodní pl. rybník 4 3422
vodní pl. tok přirozený 46 71782
vodní pl. tok umělý 8 19939
vodní pl. zamokřená pl. 2 11780
zast. pl. společný dvůr 8 1815
zast. pl. zbořeniště 73 16850
zast. pl. 270 104344
ostat.pl. dobývací prost. 4 121285
ostat.pl. dráha 9 79899
ostat.pl. jiná plocha 79 94746
ostat.pl. manipulační pl. 16 112049
ostat.pl. neplodná půda 102 213283
ostat.pl. ostat.komunikace 166 221063
ostat.pl. pohřeb. 2 3717
ostat.pl. silnice 9 76445
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 17536
ostat.pl. zeleň 40 97109
Celkem KN 1636 17926278
Par. DKM 1636 17926278
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 167
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 256
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 284
spoluvlastník 369

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 28.03.2011 1:1000 28.03.2011 *)
DKM 1:1000 01.05.1995 obnova novým mapováním
ZMVM 1:1000 01.11.1981 01.05.1995
S-SK ŠS 1:2880 1824 01.11.1981


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 27.05.2019 00:01

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.