k.ú.: 793132 - Dolní Údolí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 597996 - Zlaté Hory NUTS5 CZ0711597996
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71023 - Zlaté Hory

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 6 19370
zahrada 205 129574
travní p. 202 1389986
lesní poz ostat.komunikace 3 5957
lesní poz 244 4610037
vodní pl. nádrž umělá 1 889
vodní pl. tok přirozený 11 37683
vodní pl. zamokřená pl. 1 231
zast. pl. zbořeniště 85 18739
zast. pl. 73 22871
ostat.pl. jiná plocha 24 15085
ostat.pl. manipulační pl. 2 1120
ostat.pl. neplodná půda 126 71037
ostat.pl. ostat.komunikace 86 59369
ostat.pl. pohřeb. 1 1142
ostat.pl. silnice 8 85425
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3172
ostat.pl. zeleň 4 1336
Celkem KN 1083 6473023
Par. KMD 1083 6473023
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 49
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 71
LV 119
spoluvlastník 151

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.02.2016
KM-D 1:2000 06.10.2000 26.02.2016
S-SK ŠS 1:2880 1836 06.10.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 06.06.2020 23:07

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.