k.ú.: 793094 - Zlatá Olešnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579866 - Zlatá Olešnice NUTS5 CZ0525579866
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 376 2910690
zahrada 31 33367
travní p. 461 2043740
lesní poz 416 3405601
vodní pl. nádrž umělá 3 7561
vodní pl. tok přirozený 49 35110
zast. pl. společný dvůr 2 1429
zast. pl. zbořeniště 18 4883
zast. pl. 152 46911
ostat.pl. dráha 2 182429
ostat.pl. jiná plocha 185 227419
ostat.pl. manipulační pl. 23 25606
ostat.pl. neplodná půda 216 185467
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 452
ostat.pl. ostat.komunikace 294 251629
ostat.pl. pohřeb. 1 1039
ostat.pl. silnice 7 58380
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6398
ostat.pl. zeleň 2 1098
Celkem KN 2240 9429209
Par. KMD 2240 9429209
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 52
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 24
č.p. rod.rekr 4
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 134
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 151
spoluvlastník 201

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2015
S-SK GS 1:2880 1841 11.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 21.08.2019 01:22

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.