k.ú.: 793019 - Zlatá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-východ email: kp.pvychod@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18212 Praha telefon: 284041111 fax:284043607

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3209 - Praha-východ NUTS4 CZ0209
Obec 513644 - Zlatá NUTS5 CZ0209513644
Pracoviště 209 - Praha-východ

Obec s rozšířenou působností 2103 - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Pověřený obecní úřad 21034 - Úvaly

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 259 750840
zahrada 219 192994
ovoc. sad 3 10251
travní p. 33 71091
vodní pl. tok přirozený 1 5637
zast. pl. 216 43905
ostat.pl. jiná plocha 13 5587
ostat.pl. manipulační pl. 5 1851
ostat.pl. neplodná půda 5 9901
ostat.pl. ostat.komunikace 24 18202
ostat.pl. silnice 2 12244
ostat.pl. zeleň 1 300
Celkem KN 781 1122803
Par. DKM 1 26
Par. KMD 780 1122777
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 162
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 15
Celkem BUD 215
byt.z. byt 3
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 4
LV 304
spoluvlastník 414

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2013
KM-D 1:2880 05.03.2001 27.11.2013
S-SK GS 1:2880 1824 05.03.2001 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-východ.

vypočteno: 22.09.2020 17:20

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička