k.ú.: 793001 - Zlámanka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588296 - Kroměříž NUTS5 CZ0721588296
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 920 1921645
zahrada 148 106768
ovoc. sad 7 22684
travní p. mez, stráň 3 2870
travní p. 234 196622
lesní poz 31 49199
vodní pl. tok přirozený 7 15168
vodní pl. tok umělý 30 2826
vodní pl. zamokřená pl. 1 895
zast. pl. společný dvůr 1 26
zast. pl. 115 38579
ostat.pl. jiná plocha 42 21009
ostat.pl. manipulační pl. 57 41666
ostat.pl. neplodná půda 21 6228
ostat.pl. ostat.komunikace 354 54143
ostat.pl. pohřeb. 2 2568
ostat.pl. silnice 137 35894
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 6499
ostat.pl. zeleň 2 5798
Celkem KN 2119 2531087
Par. KMD 2119 2531087
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 67
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 106
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 213
spoluvlastník 316

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.08.2012
KM-D 1:1000 24.06.1999 14.08.2012
S-SK ŠS 1:2880 1827 24.06.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 11.07.2020 20:00

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.