k.ú.: 792993 - Zlámanec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592854 - Zlámanec NUTS5 CZ0722592854
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 61 33630
zahrada 114 105183
ovoc. sad 1 4860
travní p. 652 3705349
lesní poz 217 3728811
vodní pl. nádrž umělá 1 1082
vodní pl. tok přirozený 29 46260
vodní pl. zamokřená pl. 1 1097
zast. pl. společný dvůr 1 15
zast. pl. zbořeniště 24 4245
zast. pl. 182 62676
ostat.pl. jiná plocha 97 120825
ostat.pl. manipulační pl. 16 30950
ostat.pl. neplodná půda 12 5335
ostat.pl. ostat.komunikace 104 201142
ostat.pl. pohřeb. 3 3381
ostat.pl. silnice 22 31621
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 9971
ostat.pl. zeleň 23 27614
Celkem KN 1569 8124047
Par. DKM 919 4247666
Par. KMD 650 3876381
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 78
č.p. rod.rekr 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 37
rozestav. 1
Celkem BUD 178
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 337
spoluvlastník 655

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 27.10.2015 1:1000 27.10.2015 *)
DKM-KPÚ 31.10.2012 1:1000 31.10.2012 *)
S-SK ŠS 1:2880 1828 27.10.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 06.12.2019 09:00

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.