k.ú.: 792993 - Zlámanec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592854 - Zlámanec NUTS5 CZ0722592854
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 61 33235
zahrada 114 105183
ovoc. sad 1 4860
travní p. 654 3706543
lesní poz 217 3728811
vodní pl. nádrž umělá 1 1082
vodní pl. tok přirozený 29 46254
vodní pl. zamokřená pl. 1 1097
zast. pl. společný dvůr 1 15
zast. pl. zbořeniště 24 4245
zast. pl. 189 63230
ostat.pl. jiná plocha 98 120832
ostat.pl. manipulační pl. 16 30950
ostat.pl. neplodná půda 10 4134
ostat.pl. ostat.komunikace 105 201142
ostat.pl. pohřeb. 3 3372
ostat.pl. silnice 22 31621
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 9828
ostat.pl. zeleň 23 27614
Celkem KN 1579 8124048
Par. DKM 923 4247667
Par. KMD 656 3876381
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 86
č.p. rod.rekr 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 37
rozestav. 1
Celkem BUD 184
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 336
spoluvlastník 648

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 27.10.2015 1:1000 27.10.2015 *)
DKM-KPÚ 31.10.2012 1:1000 31.10.2012 *)
S-SK ŠS 1:2880 1828 27.10.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 11.08.2020 06:09

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.