k.ú.: 792985 - Zichovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 571423 - Zichovec NUTS5 CZ0203571423
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 214 1036706
zahrada 90 36454
ovoc. sad 9 4362
travní p. 58 264715
lesní poz 23 81225
vodní pl. nádrž umělá 1 2036
vodní pl. rybník 1 15158
vodní pl. tok přirozený 16 7308
vodní pl. zamokřená pl. 2 2319
zast. pl. společný dvůr 4 288
zast. pl. 143 38507
ostat.pl. jiná plocha 53 29233
ostat.pl. manipulační pl. 24 10695
ostat.pl. neplodná půda 9 4864
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 665
ostat.pl. ostat.komunikace 36 48671
ostat.pl. silnice 5 21086
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4879
ostat.pl. zeleň 8 5072
Celkem KN 700 1614243
PK 12 6429
Celkem ZE 12 6429
Par. DKM 244 1348920
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 39
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 37
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 140
LV 168
spoluvlastník 216

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 26.11.2014
S-SK GS 1:2880 1841


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 16.07.2019 16:41

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.