k.ú.: 792985 - Zichovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 571423 - Zichovec NUTS5 CZ0203571423
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 211 1034128
zahrada 90 37222
ovoc. sad 9 4362
travní p. 58 264490
lesní poz 23 81225
vodní pl. nádrž umělá 1 2036
vodní pl. rybník 1 15158
vodní pl. tok přirozený 16 7308
vodní pl. zamokřená pl. 2 2319
zast. pl. společný dvůr 4 288
zast. pl. 150 39308
ostat.pl. jiná plocha 52 30466
ostat.pl. manipulační pl. 24 10695
ostat.pl. neplodná půda 9 4864
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 665
ostat.pl. ostat.komunikace 36 48671
ostat.pl. silnice 5 21086
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4879
ostat.pl. zeleň 8 5072
Celkem KN 703 1614242
PK 12 6429
Celkem ZE 12 6429
Par. DKM 244 1348920
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 39
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 41
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 147
LV 169
spoluvlastník 217

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 26.11.2014
S-SK GS 1:2880 1841


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 11/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 06.06.2020 07:12

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.