k.ú.: 792934 - Bedřichov u Zhořce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548511 - Pacov NUTS5 CZ0633548511
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6109 - Pacov
Pověřený obecní úřad 61091 - Pacov

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 148 882081
zahrada 44 23875
travní p. 84 181241
lesní poz 91 650141
vodní pl. nádrž umělá 1 672
vodní pl. rybník 1 17848
vodní pl. tok přirozený 2 7725
vodní pl. tok umělý 1 646
vodní pl. zamokřená pl. 1 270
zast. pl. společný dvůr 7 508
zast. pl. zbořeniště 1 238
zast. pl. 42 17847
ostat.pl. jiná plocha 38 27924
ostat.pl. manipulační pl. 22 11830
ostat.pl. neplodná půda 16 5771
ostat.pl. ostat.komunikace 88 48213
ostat.pl. silnice 2 18914
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3332
Celkem KN 592 1899076
Par. KMD 592 1899076
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 4
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 41
LV 62
spoluvlastník 84

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.01.2012
S-SK GS 1:2880 1829 27.01.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 30.09.2020 06:10

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička