k.ú.: 792896 - Zhoř u Stříbra - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 541460 - Zhoř NUTS5 CZ0327541460
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3213 - Stříbro
Pověřený obecní úřad 32132 - Stříbro

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 5 1194
orná půda 133 5202092
zahrada 55 60706
ovoc. sad 1 118
travní p. mez, stráň 7 2293
travní p. 77 441570
lesní poz 69 4406389
vodní pl. nádrž umělá 4 8534
vodní pl. rybník 1 10957
vodní pl. tok přirozený 1 5233
vodní pl. tok umělý 12 11441
vodní pl. zamokřená pl. 1 216
zast. pl. zbořeniště 4 3166
zast. pl. 72 52829
ostat.pl. jiná plocha 42 64406
ostat.pl. manipulační pl. 2 13167
ostat.pl. neplodná půda 23 50957
ostat.pl. ostat.komunikace 58 127908
ostat.pl. silnice 8 81531
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 10722
ostat.pl. zeleň 1 40
Celkem KN 581 10555469
Par. KMD 581 10555469
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 32
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 68
byt.z. byt 22
byt.z. j.nebyt 6
obč.z. byt 3
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 33
LV 96
spoluvlastník 122

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.06.2012
S-SK GS 1:2880 1838 12.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 20.09.2020 22:40

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.