k.ú.: 792799 - Zeměchy u Kralup nad Vltavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 534951 - Kralupy nad Vltavou NUTS5 CZ0206534951
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2111 - Kralupy nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 21111 - Kralupy nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 661 3593069
zahrada 144 74170
ovoc. sad 21 89151
travní p. 83 196515
lesní poz 37 386670
vodní pl. nádrž umělá 2 47280
vodní pl. rybník 2 29183
vodní pl. tok umělý 33 26727
vodní pl. zamokřená pl. 42 82730
zast. pl. společný dvůr 3 436
zast. pl. zbořeniště 3 2943
zast. pl. 360 57990
ostat.pl. dráha 3 48612
ostat.pl. jiná plocha 86 42241
ostat.pl. manipulační pl. 30 33487
ostat.pl. neplodná půda 169 72084
ostat.pl. ostat.komunikace 87 98570
ostat.pl. pohřeb. 1 5004
ostat.pl. silnice 12 44039
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 985
ostat.pl. zeleň 8 1002
Celkem KN 1789 4932888
Par. KMD 1789 4932888
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 114
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 71
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 68
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 5
Celkem BUD 351
byt.z. byt 8
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 24
Celkem JED 34
LV 496
spoluvlastník 705

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2010
S-SK GS 1:2880 1840 30.11.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 24.08.2019 04:48

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.