k.ú.: 792764 - Mstětice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-východ email: kp.pvychod@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18212 Praha telefon: 284041111 fax:284043607

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3209 - Praha-východ NUTS4 CZ0209
Obec 539066 - Zeleneč NUTS5 CZ0209539066
Pracoviště 209 - Praha-východ

Obec s rozšířenou působností 2103 - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Pověřený obecní úřad 21032 - Čelákovice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 216 3607010
zahrada 11 44511
ovoc. sad 2 27247
travní p. 5 5891
lesní poz 1 18231
vodní pl. tok přirozený 35 17477
zast. pl. zbořeniště 3 1001
zast. pl. 109 113119
ostat.pl. dráha 8 73910
ostat.pl. jiná plocha 34 60266
ostat.pl. manipulační pl. 46 194180
ostat.pl. neplodná půda 24 26229
ostat.pl. ostat.komunikace 40 49817
ostat.pl. silnice 11 57259
ostat.pl. zeleň 2 8627
Celkem KN 547 4304775
Par. DKM 6 2990
Par. KMD 541 4301785
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 6
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 7
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 106
LV 118
spoluvlastník 196

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.11.2009
S-SK GS 1:2880 1841 03.11.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-východ.

vypočteno: 19.09.2020 04:51

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.