k.ú.: 792748 - Zelená Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556831 - Nýrsko NUTS5 CZ0322556831
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32052 - Nýrsko

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 196562
zahrada 157 110241
ovoc. sad 136 537311
travní p. 271 1794464
lesní poz 390 4201994
vodní pl. nádrž umělá 4 204341
vodní pl. tok přirozený 11 4929
vodní pl. tok umělý 5 3109
vodní pl. zamokřená pl. 8 21522
zast. pl. společný dvůr 1 140
zast. pl. zbořeniště 18 4500
zast. pl. 166 55100
ostat.pl. dráha 33 221866
ostat.pl. jiná plocha 129 264426
ostat.pl. manipulační pl. 7 10956
ostat.pl. neplodná půda 180 210242
ostat.pl. ostat.komunikace 126 128061
ostat.pl. pohřeb. 2 1346
ostat.pl. silnice 54 106604
ostat.pl. zeleň 5 729
Celkem KN 1711 8078443
PK 17 21777
GP 120 336976
Celkem ZE 137 358753
Par. KMD 1406 6043254
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 103
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 163
LV 193
spoluvlastník 278

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.09.2015
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 25.09.2020 06:35

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička