k.ú.: 792748 - Zelená Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556831 - Nýrsko NUTS5 CZ0322556831
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32052 - Nýrsko

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 196562
zahrada 156 110019
ovoc. sad 136 537311
travní p. 271 1794482
lesní poz 389 4202553
vodní pl. nádrž umělá 4 204341
vodní pl. tok přirozený 11 4929
vodní pl. tok umělý 5 3156
vodní pl. zamokřená pl. 8 21522
zast. pl. společný dvůr 2 142
zast. pl. zbořeniště 18 4500
zast. pl. 165 56378
ostat.pl. dráha 33 221866
ostat.pl. jiná plocha 123 263042
ostat.pl. manipulační pl. 7 10956
ostat.pl. neplodná půda 178 210264
ostat.pl. ostat.komunikace 125 127724
ostat.pl. pohřeb. 2 1346
ostat.pl. silnice 54 106514
ostat.pl. zeleň 5 729
Celkem KN 1700 8078336
PK 17 21777
GP 120 336976
Celkem ZE 137 358753
Par. KMD 1396 6043503
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 103
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 162
LV 192
spoluvlastník 274

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.09.2015
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 19.08.2019 06:16

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.