k.ú.: 792748 - Zelená Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556831 - Nýrsko NUTS5 CZ0322556831
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32052 - Nýrsko

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 196562
zahrada 158 109916
ovoc. sad 137 537392
travní p. 272 1793620
lesní poz 392 4202069
vodní pl. nádrž umělá 4 204341
vodní pl. tok přirozený 11 4929
vodní pl. tok umělý 5 3109
vodní pl. zamokřená pl. 8 21522
zast. pl. společný dvůr 1 104
zast. pl. zbořeniště 18 4500
zast. pl. 181 55765
ostat.pl. dráha 35 221866
ostat.pl. jiná plocha 135 265608
ostat.pl. manipulační pl. 7 10956
ostat.pl. neplodná půda 183 209568
ostat.pl. ostat.komunikace 130 128400
ostat.pl. pohřeb. 2 1346
ostat.pl. silnice 56 106139
ostat.pl. zeleň 5 729
Celkem KN 1748 8078441
PK 17 21777
GP 120 336976
Celkem ZE 137 358753
Par. KMD 1443 6043252
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 104
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 176
LV 195
spoluvlastník 280

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.09.2015
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 09.08.2022 01:09

Aktuality

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.

16.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.