k.ú.: 792730 - Hamry na Šumavě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 578240 - Hamry NUTS5 CZ0322578240
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32052 - Nýrsko

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 17 26059
travní p. 194 3422159
lesní poz les(ne hospodář) 1 1107
lesní poz 1171 28740036
vodní pl. nádrž umělá 1 1088991
vodní pl. tok přirozený 19 120401
vodní pl. zamokřená pl. 22 283991
zast. pl. společný dvůr 1 221
zast. pl. zbořeniště 29 16658
zast. pl. 128 52721
ostat.pl. dráha 8 100285
ostat.pl. jiná plocha 249 944488
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 3
ostat.pl. manipulační pl. 4 42839
ostat.pl. neplodná půda 20 20807
ostat.pl. ostat.komunikace 130 349765
ostat.pl. pohřeb. 1 1548
ostat.pl. silnice 5 78164
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 15729
ostat.pl. zeleň 10 21763
Celkem KN 2014 35327735
Par. DKM 937 14036578
Par. KMD 1077 21291157
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 2
č.p. rod.dům 63
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 13
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 125
byt.z. byt 12
obč.z. byt 10
Celkem JED 22
LV 194
spoluvlastník 257

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.11.2009 extravilán + lesy
DKM-KPÚ 07.07.2009 1:1000 24.08.2009 *) intravilán
S-SK GS 1:2880 1837 20.11.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 16.07.2019 16:44

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.