k.ú.: 792683 - Zdounky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 589195 - Zdounky NUTS5 CZ0721589195
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2157 5039275
zahrada 513 324971
ovoc. sad 107 355883
travní p. mez, stráň 1 734
travní p. 723 1108567
lesní poz 228 1960192
vodní pl. tok přirozený 200 73957
vodní pl. tok umělý 30 8698
zast. pl. zbořeniště 1 7
zast. pl. 697 215917
ostat.pl. dráha 58 94394
ostat.pl. jiná plocha 416 168459
ostat.pl. manipulační pl. 120 148796
ostat.pl. neplodná půda 284 159583
ostat.pl. ostat.komunikace 689 185132
ostat.pl. pohřeb. 3 7144
ostat.pl. silnice 449 169216
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 28 31018
ostat.pl. zeleň 45 51895
Celkem KN 6749 10103838
Par. DKM 6749 10103838
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 303
č.p. byt.dům 13
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 16
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 7
č.p. rod.dům 60
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 95
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 10
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 19
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 55
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
Celkem BUD 679
byt.z. byt 166
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 172
LV 1043
spoluvlastník 1847

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.12.2000
THM-V 1:2000 30.06.1975 09.12.2000
S-SK ŠS 1:2880 1827 30.06.1975


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 11.12.2019 01:25

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.