k.ú.: 792683 - Zdounky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 589195 - Zdounky NUTS5 CZ0721589195
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2154 5034844
zahrada 513 324867
ovoc. sad 107 355883
travní p. mez, stráň 1 734
travní p. 722 1108482
lesní poz les(ne hospodář) 1 85
lesní poz 228 1960192
vodní pl. tok přirozený 200 73957
vodní pl. tok umělý 30 8698
zast. pl. zbořeniště 1 7
zast. pl. 698 215703
ostat.pl. dráha 58 94394
ostat.pl. jiná plocha 412 173390
ostat.pl. manipulační pl. 120 148676
ostat.pl. neplodná půda 284 159583
ostat.pl. ostat.komunikace 689 185132
ostat.pl. pohřeb. 4 7248
ostat.pl. silnice 449 169216
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 28 31018
ostat.pl. zeleň 44 51730
Celkem KN 6743 10103839
Par. DKM 6743 10103839
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 303
č.p. byt.dům 13
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 16
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 60
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 97
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 10
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 19
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 54
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
Celkem BUD 680
byt.z. byt 166
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 172
LV 1062
spoluvlastník 1887

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.12.2000
THM-V 1:2000 30.06.1975 09.12.2000
S-SK ŠS 1:2880 1827 30.06.1975


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 11.07.2020 20:23

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.