k.ú.: 792632 - Souvlastní - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576948 - Zdobnice NUTS5 CZ0524576948
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52132 - Rychnov nad Kněžnou

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 49 353103
zahrada 1 641
ovoc. sad 2 20285
travní p. 326 1719739
lesní poz 432 2665814
vodní pl. tok přirozený 15 23379
vodní pl. zamokřená pl. 5 8047
zast. pl. zbořeniště 4 1854
zast. pl. 38 28969
ostat.pl. jiná plocha 37 31158
ostat.pl. manipulační pl. 3 2425
ostat.pl. neplodná půda 92 34666
ostat.pl. ostat.komunikace 79 65573
ostat.pl. silnice 7 52747
ostat.pl. zeleň 4 7265
Celkem KN 1094 5015665
Par. DKM 14 28093
Par. KMD 1080 4987572
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 37
LV 55
spoluvlastník 71

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.07.2014
DKM-KPÚ 09.05.2012 1:1000 09.05.2012 *) část při KPÚ Nebeská Rybná
S-SK GS 1:2880 1840 21.07.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 26.09.2020 17:38

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička