k.ú.: 792608 - Zdislavice u Herálce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568678 - Herálec NUTS5 CZ0631568678
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 257 1344278
zahrada 71 46198
ovoc. sad 3 9375
travní p. 141 472661
lesní poz 55 2025224
vodní pl. nádrž umělá 6 7206
vodní pl. rybník 5 280209
vodní pl. tok přirozený 5 2312
vodní pl. tok umělý 16 6312
zast. pl. společný dvůr 2 168
zast. pl. zbořeniště 3 864
zast. pl. 93 27724
ostat.pl. jiná plocha 43 52132
ostat.pl. manipulační pl. 17 20920
ostat.pl. neplodná půda 43 33475
ostat.pl. ostat.komunikace 79 65963
ostat.pl. pohřeb. 1 208
ostat.pl. silnice 33 45608
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4902
Celkem KN 874 4445739
Par. KMD 874 4445739
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 5
č.p. zem.used 5
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 89
LV 124
spoluvlastník 155

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.02.2014
S-SK GS 1:2880 1838 27.02.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 21.08.2019 16:04

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.