k.ú.: 792560 - Zdislava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564541 - Zdislava NUTS5 CZ0513564541
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51051 - Český Dub

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 36 833435
zahrada 304 198636
travní p. 406 2846022
lesní poz les(ne hospodář) 7 13864
lesní poz 163 5232109
vodní pl. nádrž umělá 5 8846
vodní pl. tok přirozený 33 29840
vodní pl. tok umělý 6 6734
zast. pl. společný dvůr 1 958
zast. pl. zbořeniště 14 4177
zast. pl. 243 58285
ostat.pl. dráha 8 97649
ostat.pl. jiná plocha 108 102347
ostat.pl. manipulační pl. 34 34643
ostat.pl. neplodná půda 23 7360
ostat.pl. ostat.komunikace 258 248719
ostat.pl. pohřeb. 1 1357
ostat.pl. silnice 16 50044
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 10818
ostat.pl. zeleň 10 15447
Celkem KN 1679 9801290
Par. DKM 485 4265112
Par. KMD 1194 5536178
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 116
č.p. rod.rekr 4
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 57
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 16
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 243
LV 274
spoluvlastník 336

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 06.10.2016
KMD 1:1000 16.05.2016
S-SK GS 1:2880 1843 06.10.2016 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 29.09.2020 17:10

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička