k.ú.: 792551 - Zdíkovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:388302333

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550728 - Zdíkov NUTS5 CZ0315550728
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3116 - Vimperk
Pověřený obecní úřad 31161 - Vimperk

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 34 64153
zahrada 89 50141
travní p. mez, stráň 18 11073
travní p. 174 777262
lesní poz 58 623810
vodní pl. nádrž umělá 9 36669
vodní pl. tok přirozený 7 16052
vodní pl. tok umělý 27 12578
zast. pl. 111 50151
ostat.pl. jiná plocha 104 56684
ostat.pl. manipulační pl. 29 67852
ostat.pl. neplodná půda 85 29913
ostat.pl. ostat.komunikace 70 36154
ostat.pl. pohřeb. 1 4993
ostat.pl. silnice 40 39858
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 911
ostat.pl. zeleň 2 1641
Celkem KN 859 1879895
Par. DKM 859 1879895
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 51
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 4
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 17
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 103
byt.z. byt 9
Celkem JED 9
LV 138
spoluvlastník 189

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.06.2009
ZMVM 1:2000 21.12.1988 05.06.2009
S-SK GS 1:2880 1837 21.12.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 20.09.2020 23:27

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.