k.ú.: 792519 - Žírec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:388302333

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550728 - Zdíkov NUTS5 CZ0315550728
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3116 - Vimperk
Pověřený obecní úřad 31161 - Vimperk

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 91 359054
zahrada 23 16897
travní p. mez, stráň 1 3181
travní p. 110 502984
lesní poz 90 785656
vodní pl. nádrž umělá 3 4163
vodní pl. tok přirozený 3 457
zast. pl. 40 8909
ostat.pl. jiná plocha 39 19823
ostat.pl. manipulační pl. 8 10861
ostat.pl. neplodná půda 59 30744
ostat.pl. ostat.komunikace 70 37794
Celkem KN 537 1780523
Par. DKM 537 1780523
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 40
LV 64
spoluvlastník 164

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.07.2009
ZMVM 1:2000 16.03.1990 15.07.2009
S-SK GS 1:2880 1837 16.03.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 30.09.2020 18:52

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička