k.ú.: 792225 - Zděchov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 545244 - Zděchov NUTS5 CZ0723545244
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 190 344096
zahrada 302 237442
ovoc. sad 13 24813
travní p. mez, stráň 289 650332
travní p. 1772 4020149
lesní poz 625 7007733
vodní pl. nádrž umělá 1 371
vodní pl. tok přirozený 7 55834
vodní pl. zamokřená pl. 1 101
zast. pl. zbořeniště 4 169
zast. pl. 492 77801
ostat.pl. jiná plocha 203 77470
ostat.pl. manipulační pl. 26 19598
ostat.pl. neplodná půda 233 214994
ostat.pl. ostat.komunikace 173 221942
ostat.pl. pohřeb. 3 2528
ostat.pl. silnice 3 13254
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 20947
ostat.pl. zeleň 8 12840
Celkem KN 4348 13002414
Par. DKM 1 86
Par. KMD 4347 13002328
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 215
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 63
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 116
rozestav. 1
Celkem BUD 488
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 551
spoluvlastník 833

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2012
S-SK ŠS 1:2880 1829 27.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 25.09.2020 15:36

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička