k.ú.: 792225 - Zděchov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 545244 - Zděchov NUTS5 CZ0723545244
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 190 344101
zahrada 301 237647
ovoc. sad 13 24813
travní p. mez, stráň 287 649924
travní p. 1774 4018086
lesní poz 625 7007733
vodní pl. nádrž umělá 1 371
vodní pl. tok přirozený 6 55882
vodní pl. zamokřená pl. 1 101
zast. pl. zbořeniště 4 169
zast. pl. 488 77793
ostat.pl. jiná plocha 199 77124
ostat.pl. manipulační pl. 28 19638
ostat.pl. neplodná půda 236 217815
ostat.pl. ostat.komunikace 164 221713
ostat.pl. pohřeb. 3 2162
ostat.pl. silnice 3 13254
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 20947
ostat.pl. zeleň 8 13145
Celkem KN 4334 13002418
Par. KMD 4334 13002418
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 214
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 63
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 120
rozestav. 1
Celkem BUD 484
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 552
spoluvlastník 836

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2012
S-SK ŠS 1:2880 1829 27.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 16.12.2019 02:55

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.